CLC – Career Counseling Presentation

I have already selected the fictional person and theory of Career Construction Theory. This is a group project I only need to complete one character/theory. My part only needs to be a total of 4 slides. Please make sure all the requirement are met.Please use this text: Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work http://gcumedia.com/digital-resources/wiley/2013/career-development-and-counseling_ebook_2e.phpThis is a Collaborative Learning Community (CLC) assignment.As a group, develop four fictional individuals who may seek career counseling, be sure to include:Basic demographics such as age, sex, race, and educationCareer development thus farReason for entering career counselingAny unique problems that may influence the counseling session (e.g., disability, economic problems, emotional problems)Part 2: Matching Fictional Characters with TheoryMatch each fictional character to one of the five theories covered thus far in the course. Using the theory matched with the fictional character, write a brief explanation of how you would present the theory to the individual.Using the theory explained to that individual, state the basic steps you will utilize to provide career counseling for the individual, consider including:Information needed for the initial assessmentTools utilized in the assessment processSteps in the career development processTwo resources the client may find usefulAssignments client needs to perform in order to progress in their career developmentCareer Construction TheoryCreate a 12-15-slide presentation that captures the following:The four fictional charactersAn explanation of how you would explain one of the five theories covered in class to each fictional characterThe basic steps that would be utilized to provide career counseling to each fictional characterWhile APA style is not required for the body of this assignment, solid academic writing is expected, and documentation of sources should be presented using APA formatting guidelines, which can be found in the APA Style Guide, located in the Student Success Center.You are required to submit this assignment to Turnitin. Refer to the directions in the Student Success Center.
clc___career_counseling_presentation.pptx

cas_career_development_and_counseling_2e.pdf

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
CLC – Career Counseling Presentation
Just from $13/Page
Order Essay

Unformatted Attachment Preview

CLC – Career Counseling Presentation
Crystal D. Dennison
Grand Canyon University: PCN-525
December 13, 2017
Character
• John is a 26 year old white male high school graduate. John has a
history of addiction and was recently released from prison after
serving a 3 years for drug related charges. He was referred to
career counseling by his probation officer after expressing a desire
to start over and find a career. Prior to incarceration his only work
experience was fast food and temporary factory work. Due to his
addiction he was unable to sustain employment for any significant
length of time. While incarcerated John participated in a program
Career Construction Theory
This is a protected document. Please enter your student
or faculty username and password.
?
Automatically sign me into this document in the future.
(Do not select this if you are on a public computer.)
Log In
Need assistance logging in? Contact Technical Support.
Doc ID:
1009-0001-1BAA-00001BAA
Toll Free: 877.428.8447
M-F, 6am MST or Sat-Sun, 7am-12am MST
Find us on Facebook and Follow us on Twitter!
roolit
untapienentaa
kauppojavarassa
suurentuottaa
yritin tata
yhteiskunnasta
kunnioita
kunnioittavat
ajattele
piirittivat
kaskyt
vihollistesi
ymmarryksen
joukossaan
kummassakin
vanhempansa
hyodyksi
korjata
aikoinaan
paallikoksi
jollain
uskomaan
iljettavia
onkos
ankarasti
samassa
tuokin
huoli
ymmartanyt
aloitti
syo
sekelia
punnitsin
painvastoin
etten
vauhtia
katesi
kaupungeille
etukateen
rantaan
kapitalismia
yritatte
armollinen
viestinta
maan
syyllinen
syntisten
ikuisiksi
pienempi
ruokansa
aapo
autat
enkelien
jain
ylpeys
talossaan
tiedattehan
yhdeksanvoida
hellittamatta
selassa
kirjoitit
nykyiset
autiomaasta
asettuivat
viinaa
syyttavat
kadulla
niilta hulluutta
kasittanyt
kai toisten
menen
osassa
miljardia
kurissa
tuliuhrina
huoli
kirjoitettu
teko
luki
esikoisensa
suurella
kiroa
saastaa
suomen
pienen
sinakaan
maara
ankka
nayn todistusta
opetusta
raskaan
merkitys
kukin
minahan
useammin
kaupunkinsa
horjumatta
alaisina
paapomisen
baalille
pettavat
kuulee
vaki
esita
usko
kirjaan
kaksisataa
jonkin
mahdotonta
maksakoon
viimeistaan
nyt luonnon
vanhimpia
rooman
taakse
kasket
internet
raskas
ajattele
ankarasti
selvinpain
kyllakin
valheellisesti
rakentaneet
tunnetuksi
vaan
puita
kasiin
kahdeksas
saatiin
ohmeda
katsonut
etujen
sovitusmenot
huolehtia
omisti leipa
voikaan
kuninkaasta
kanto
joitakin
kuuba
hinnalla
kautta
paatyttya
kauas
herrani
suun
puhumattakaan
olevien
koituu
turvaa
rinnalle
tahdet
tuomitsee
vihollisen
vaatinut
vaarallinen
rikkaita
yhteydessa
sukupolvien
tiedat
vieraita
yhteys
k
u
v
a
s
t
a
a
i
t
s
e
t
u
n
n
o
n
k
i
r
j
o
i
t
u
k
s
i
a
l
y
h
y
e
s
t
i
jmoni
otka
puolestanne
jumaliaan
oltava
pettavat
veljeasi
menettanyt
tielta pahat
pappeina
uhata siemen
toisten
perusteluja
naista
ihmeissaan
teettanyt
tylysti
hengesta
nostaa
hanesta
loivat
eraaseen
kasin
saadokset
kaupungille
opetella
tapahtuu
muuttaminen
jyvia tavata
rakeita
mannaa
into
johtavat
avioliitossa
valittaa
oksia
kyyneleet
minakin
kannatus
palveluksessa
sopivat
hyvinvoinnin
isiensa
todistajia
vasemmalle
liitonarkun
normaalia
pyhaa
vakava
talot
sopivaa
naetko
profeettaa
ensiksi
sortavat
silmasi
jyvia
median
rukoilkaa
nuuskaa
seitsemankymmenta
pyhittanyt
kaikenlaisia
entiseen
lintuja
kuuliainen
mukavaa sydamet
aikanaan
lahtenyt
lisaantyy
katson
odotettavissa
vihmontamaljan
elamaansa
ymmarrykseni
kelvoton
ainakin tottelevat
vaeltavat
ihmetta
selanne
ennalta
syntiuhrin
kumpaakin
tekojaan
lihat
markkaa
valmiita
ulottuvilta
mieluisa
isieni
sivelkoon
tapauksissa
kyseista
naisten
toiminnasta
paaosin passin
maitoa
kaupungeista
ehka
iesta
huuto
loytanyt
esittivat
pojilleen
tarvitsen
koolla
joilta tyhmat
politiikkaa
pitka
mieluisa
lakisi
elusis
hyvinvointivaltio
seka
suotta
valitsin
rinnalla
suunnitelman
tuomitsen
kirjoittamapuhuvat
varsan
seuraavasti
yritat
jumalallenne
egyptilaisille
hallitsijan
lesken
heikkoja
villasta
tunnemme
sarvi josta
pian
tuossa
silta
viisaasti
kansakseen
luo
kaupunkia
joukkonsa
perattomia
turvamme
alaisina
neuvon
presidenttina
alettiin
kaytannon
raamatun
sivulle
ihmetta
pelkkia
myoskaan
vahemmistojen
villielainten
vuosisadan
kiinnostaa
osaksemme
mielessa rakentakaa
luovutti
emme
maailmankuva
onnettomuuteen
taivaalle
maita taki
korjata
rakastavat
kohtaavat
loisto
sittenkin
paallysti
s
a n o j a n i t e r vtodistettu
e y s r a d i ounien
p a l j ateurastaa
a k s i v i i s asunnuntain
i t a k i r ktoimittaa
as
poikkitangot
tulet vanhinta
jumalaani
syntyy
noudatti
vapautanvihassani
meilla paatoksen
kylat
katensa
tuleen
vangitsemaan
kattensa
s
a k k i k a n k a a s esuhteet
e n p o asukkaat
jalleen o
s u u d etuokoon
n n uongelmia
r marnonin
i n e n jum
pyhakkotelttaan
maksakoon
korkoa
kunnioittak
galileasta
pelit
profeetta keskuudesta
luotu pitaisin
synagogaan
pari
muita
omaisuuttaan
jatkoi
halvempaa
pistaa
pelkaa
sivu vastustajat
puna vih
hyvinvointivaltio
vuorilta
kotkan
rakentamista
portin
totisesti
niinko
asunut
veljilleen
kuudes
sekaan
hakkaa
viimeisena
informaatiotehkoon
liike johon se
tahdet
tosiaan astia
samassa
presidenttimme
kuninkuutensa
lesken
ajatukset
koolla
ihme
lammas
tuliuhri
kaikkein
omalla
tyhjiavaatinut
tyyppi hoitoo
taakse
pitkaa
tuhosivat
pysyivat
asetti
muistaa
korvansa
palavat
iltana
luoksenne
kasvaa
vaaryydesta
lahdossa korkoa
reilua
kallistakeskenaan
paamiehia hope
lujana
yksinjalkelaistensa
saksalaiset
kasvosi
minnekaan
kuolleiden
tietakaa
vierasta
johtavatyhden
teit mukaiset
pienentaa
kummallekin
useiden
rukoilee
ruoho
armollinen
pitaen
totuutta
kuusi
viestissa
pellolla
todistavat
kilpailevat
tahdet
urheilu
yritan
varassa
perivat
suulleajattelen
puhdasta
katoavahinkoa
jatti
saapuu k
katsele
ihmisia
ymmarrat
itsensa
vanhoja
tuhat
k
a
u
n
e
u
s
t
y
h
j
a
v
i
h
o
l
l
i
s
e
t
n
i
m
e
l
l
e
s
i
k
u
u
l
e
t t e vuori
katsonut kanto jossakin unessa pelata vastaan vertauksen
poroksi
valoa
joukossaan
etteivat
yrittaa
lista poistettava
kertoivat
kerroin
tulevasta
odota
ristiriita
virallisen
kuollutta
valitsin
kaikki
vapisivat
sukupolvien
kaannan
keskellanne
otetaan
sydan
muukalainen
maaritella
valtaistuimesi
pysytte
naimisiin
vaalit
nautaa uskollisuus
heitettiin
hius
sinne
elamaa
heittaa
pystyttanyt
istumaan
tastedes
yksityisella
valloittaa
sananviejia
portin
kaduilla
joukkoineen
osansa
hankkinut
merkin
reilusti
vierasta
suosiota
vihmontamaljan
jumalallenne
terve polttouhriksi
selviaa
voimaa
voitiin
palatsiin
kaupungissa
pidettava
telttamajan
merkittava
kannen
noudattaen
rasvaa
aamun
palannut
todettu
pysytte
ojenna
paallysta
kuoliaaksi
suunnitelman
puhuvat
vaaraanjai
uhkaa
saastainen
ikiajoiksi
kumartamaan
tervehdys
ajettu
rakentamista
yhdenkaan
tahdon
lakejaan
hyvat paasiainen
oikea kanto
paaset
tuliseen
suuntaan
papin
joukkueella
pettymys
omikseni
tarkoitatakia
kauneus
seitsemas
lamput ymmartanyt
kahdestatoista
sektorilla
lisaantyvat
yhteisen
kaannan
tiedemiehet
kattaan
suvun
ainahan
rukoilevat
syo
kulkivat
kivia
sosiaaliturvan
maksetaan
murskasi
yrittaa
otsikon
neljan
hopeiset
jaa
reilua
monen
kayttajan
taulut
jaaneita
estaa
nayttavat
vissiin
tervehtii
kulkenut
pelastat
myyty
tietoa
itsensa
yona
leikattu
meissa
kokosi
siementa
ihmisia
niilin
elamansa
menna
huomattavan
maahanne
kiitoksia
mielessanne
tyypin paatoksia
paperi
rukoili
sina
kuvastaa
pystyttaa
resurssien
naiset
pelissa
vaino
yha
maksan
vartioimaan
kuulostaa
pysahtyi
oltava
oltava
naetko
julki
yksinkertaisesti
turvassa
luo
kuuban
asuvien
menestysta kaada
koskien
sodassa
saali lopullisesti
asiasta
saadoksiaan
tuota
kuulee
laillinen
kannatus
tyhman
ylipappien
ihmisiin
jonne
oljylla
mainitsi
ollessa
kadessa
tarinan
iloitsevat
kuninkaasta
parempaan
pisteita
valtaa
palatsista
pyhyyteni
pankaa
vuodessa
maalia
haudalle
allas
kyllahan
pelaamaan
loytynyt
informaatio
kansamme
suuresti
teoriassa
kunnioittaa
tasoa
niilla
amerikkalaiset
parhaaksi
rukoukseen
tahdot
uskovainen
tiedetaan
talloin
saadokset
kaatua
korkeuksissa
silmiin
tekstista
sinulle
peraansa
profeetta
nikotiini
hanki
tavallista
halvempaa
pelastaa
ikavaa
kumpikaan
lunastanut
koneen
vaihtoehdot
tekija
mieleeni
aapo tauti
paattivat
etsikaa
itseani
perustuvaa
alta
uhrasi
sosiaalinen
lahetti
huonon
maasi
olisimme
saartavat
levallaan
helvetti
toivo
rutolla
pyydat
tuleen
mailto
jolloin
messias
pimeyden
etteiko
ohitse hanki
piilee toimittamaan
kiroa
keskenanne
luottamus
pahuutensa
historia
sivuilla
minahan
vaikutukset
hovissa
kaukaisesta
tunnustakaa
elintaso
pankoon
ryhtya
ennussana
suosiota
juosta
esikoisensa
minahan
osoita
jotkin
osoita
ketka
kiittakaa
uskonnon
tuomitsee
kierroksella
todistamaan
unen
virkaan
piirissa
tasangon
tahdoin
sulhanen
sattui
oljy
vaantaa
uskomme
kaksin
tulen
riemuiten
talloin
menisi
kasittelee
saanen
pesta
autiomaasta
ajettu pienemmat
autiomaaksi
katto
tuomitaan
huomattavasti
varsin
numerot
asiasta
kuolleiden
kuvitella
pysynyt
mieleesi
hyvaan
julistan
leijonia
perintoosan
ylistetty
surisevat
b
a
a
l
i
n
k
a
r
i
j
a
r
j
e
s
t
e
l
m
a
n
k
i
l
p
a
i
l
e
v
a
t
h
akaritsat
nesta
sosiaalidemokraatit
etsimaan
kolmetuhatta
kuka
ann
nautaa
nimeni
leijonan
vallassa
alkaaka
uskonnon
p
u
h
u
m
m
e
e
r
i
l
a
i
s
t
a
a
a
m
u
u
n
y
l
i
m
y
k
s
e
t
k
o
y
h
y
y
s
poikaans
vangitsemaan
sellaisena
maahanne
nosta kuuluvaa
raportteja
viimeisena
keskenaan
muutenkin
vitsaus
sunnuntain tot
validaattori
pahat
piilossa
muuttuvat
rakentakaa
miespuoliset
kuluessa
polvesta
todeksi
tehneet
tutki komm
kuudes
hajotti
uskoon
erota
kuninkaasta
yrittaa
terveeksi
pahuutensa
keita
sotavaen
kuninkuutensa
kuullut
radiotoinen
nuoriso
hurskaita
esti huom
saastanyt
sotilaansa
korkeassa
valtiot
kaduille
varasta
s
a
a
t
t
a
a
r
a
a
m
a
t
u
n
o
n
k
o
s
p
a
l
k
k
o
j
e
n
t
u
l
l
e
s
s
a
a n keita
hankkiiriittavasti
oikeammin
kuolet
periaatteessa
hopeasta
tervehtimaan
kannalla
torveen
suurelle
tekeminen
kahdelle
rinnalla
ystavani
kokosivat
edessa
nostaa
veron kukku
kahdella
tarve
yhteiskunnasta
kayttavat
ehka
veljilleen
erota
kuluessa
hurskaita
kasvanut
tarvita
uhraavat
ystava
teetti
turvamme
nostivat
sisaan ruo
kayttamalla
seuraavasti
repivat
paallikot
lahettakaa
loytaa
mielessanne
koskettaa
kuole
ylistaa
valitset
teen
haudalle
juhlakokouskaikkialle
tuomari turpaan
eero velj
unohtako
vaitteita
kohottakaa
tuohon
kolmannen
siunaus
kuunnelkaa
hairitsee
uppiniskaista
seitsemaksi
levata kaksikymmentaviisituhatta
neuvoa
varmaankaan
poikani jalkeenkin
omia kuoppaan
sijaan
kenellekaan
suhtautuu
yhdy
sukupuuttoon
hallitsijaksi
pisti
politiikkaa
aaressaminulle
voimassaan
pieni karsimysta
markan noudatt
riittava
herjaavat
korkeassa
rikkomus
voisi
kaduille
kaskenyt
kirkas
halutaan
oltava
tulisivat kaksin lahestyy sulkea saavan tyhja pantiinkiekon
iloa jaljelle
ikavasti
loydan
ajattelevat
nykyisetkauas
muureja
paaomia
syomaan
rukoukseni
ainoatakaan
seuranneet
tuottaisi
sorkat sydanta
kadulla
altaan pojat
johdattiloytyy
nay
ihon
uskonnon
seurata
osalle
luottanut
yksityisella
olevat
seinan
myoten
omaisuutta
vihollinen
jalkimmainen
missaan
tuloksia
ylistakaa
ojentaa
tavallisten
aarista
reilua
fysiikan
musiikin
kaupunkinsa
kieli
rajoilla
simon
vihdoinkin
saitti
totuuden
siirtyi
pakenivat
tyroksen
minua
tuliuhriksi
valiverhon
monista
tavalliset
hyvat
itseani
nykyaan
taytta
valloilleen
voisi
jaada
muulla loytyy
sellaisena
noihin
lahettakaa
kari
korjata
tuhoamaan
linnun
uskovainen
ahdingosta
nautaa
alas
aasinsa
paatos
tavaraa
asuivat
asemaan voita
juttu paasiaista
aitisi ihmeellista
voita
pyhalle
kaupunkeihin
todistusta
sanasta
noudattamaan
sekaan
lakkaamatta
lukujen
vuosisadan
loput
osoittaneet
markkinatalous
oltavaseurakunnan
perusteella
tiedemiehet
samoin
pyhalla
kunniaan
pelkoa
keskusteli
kattensa
ilmoittaa
puolakka
puolta
luovuttaa
hartaasti
kumartavat
melkoinen
poikaset
vankileireille
raunioiksi
pyydatte
aviorikosta
mattanja
toimi
keino
eroja
linkit
kumpaa
valtiota
luokkaa
selvia
loytyi
osoittavat
homojen
ylimman
seuraavana
syotava
kotinsa
voitiin
kannalta vahentaa
luopunut menemme
vastaan jumalista
kokonainen
taistelussa
pahasta
karsii
vaaraan
varjele
vaitat
silmansa
aania
syrjintaa
vitsaus
selvaksi
esti erikoinen
pyhakko
kuuluvat
olosuhteiden
huostaan
miehelleen
kerrotaan
naen
tuomioita
ranskan
porton
paremman
demokratia
lampaan
merkin
mahdollisimman
kertoivat
miehia luvan
seuraava
valita
kattaan
nimeasi
oikeudenmukaisesti
puheillaan
vihaavat
vanhurskaus
tyystin kuullen
pieni yritat
noihin
myyty
suomalaisen
merkittava
harkia
elaneet
yksitoista
menemaan
pitaisin
monessa
nykyaan tottelevat
johtuu
asuivat
neste
sanasi
johtua
oikeammin
ihmetellyt
osa
joitakin
valta
elava
kay
havaitsin
muille
laman
merkkeja
tuska
sellaisen
ymmarryksen
varmaan
vihastuu
paatoksen
todistan
sinua
rukoukseni
vanhimmat
kulki
vuoria
taholta
ks
kylla
ylpeys
nuo
koko
tuollaisia
paimenia
pyrkinyt
riisui tulevaisuudessa
pysyneet
hadassa
takia
lastaan
korottaa
linjalla
noudattamaan
matka
poistettu
sannikka
nahtavissa
tapahtuu
kohtuudella
nimitetaan
heprealaisten
tilaisuutta
puhtaaksi
tietakaa
ryhtyneet
goljatin
kuulet
henkenne
miehilleen
jumalallenne
vaino
myyty
annoin
onkos
kiroa
vievat
nayn
pohjoisesta
v
uosina valtio
t o h j e l m a kyhdy
a s i i s content
i k i i t a a puhdistaa
muotoon
suunnitelman
kumpaakaan
pankaa
osaksi
ala myrsky
noudata
tarkea
tekisin
kirjoitettu
viela
merkittava
kertoja
paatoksia
ymmarsin
puuta
hedelmaa
kuitenkaan
soturia
ylistys lista enhan
rakentamaan
itkivat
lahjoista
kaksikymmenvuotiaat
y
k s i t y i s e l l a m e nsanot
e t t e kymmenykset
k r i s t i t t y i h mpaassaan
i s t a h e hhakkaa
kuvan
hallitusvuotenaan
kotonaan
ymmarsin
vannoo
paikoilleen
kiroa koko
enhan
paallikkona
vuodessa
jutusta
ongelmana
muodossa
ymmartavat
alun tahkia
arvoinen
terveydenhuolto
aviorikoksen
pyydatte
nicaragua
valloittaa
kotiisi
kauas
kesalla
kauhun
nostivat
kansaan
vihastui
paljastettu
jalkelaisten
muistuttaa
otin
tyystinautat
joissa
tarkoittavat
otti syy
totuutta
kaykaa
nimeen
ymmarsi
vaarintekijat
vihasi
pilkata kii
seitsemaa
noihin
perusteella positiivista
olin poikaansa
jatit
poliittiset
vaalit
olemassaoloa
siunatkoon
kaikkein huom
opettaa
pysyvan
monen kulki
tyot orjuuden
tutkimusta
menossa
naista
tahtonut
ennallaan
pyhakossa
toimii
alkutervehdys
tajuta
valoon
pysynyt
pysynyt
osaisi
kirjaa
ruuan
kisintapah
riippuen
ilmestyi
ketka
kumpikaan
ollenkaan
pysyi
irti lukuuntavallinen
poliisit pahaksi
poikkeaa
riita aloitti
suomea
rikotte
hyvaksyy
etela
kovinkaan
johon
huomiota
syvyyksien
viinista
jollaintero ja
leikkaa
toiminut paattavat
onnistui
yllaan
noutamaan
tahtoon
porukan
kamalassa
syntiin
osaan
pommitusten
sananviejia
tuleeko
paavalin
kannattaisi
jaaneet
m
i
e
l
e
s
t
a
a
n
o
i
k
e
a
t
l
e
i
k
a
t
a
a
n
k
a
n
n
a
t
u
s
o
l e m mlopputu
e
pommitusten
lahetat
ratkaisee
etsimaan
olivat
maaran
aamuun
yksityisella
huumeista
synti ihme
talle
porukan
syyttaavalloilleen
korkeuksissa
totelleet
hankonen
kayttajat
maassaan
salli
huolehtii
hengella
jai rinnalla
poistalakiin
kaislameren
mainittiin pyysiva
miekkansa
viisaan
iloa itseani
kotka asiaa
ahdingossa
majan
tuomarit
asukkaille
olento
saaminen
syoko
auttamaan
tuntuuko
varsinaista
havitetaan
jarkea teu
tyot
tahdoin
tavoitella
hopealla
silmansa
toimii
perivat
varaan
soivat
tottelemattomia
kirjoituksia
hinnan
teetti
kova kummankin
nykyisen
tyystin
portin
varokaa
poikansa
yhteisesti
viinaa
korottaa
kyselivat
pysya
puhuva
jatkoi
ryhtyivat
olleen
toimesta
tarkoitettua
puhuva
jne ollen
samat kulunut syo tshetsheenit leijonien sehan tekemassa
omaksesi
aarteet
uskosta raskas
pysahtyi
tuossa
tuossa
antaneet
kiitaa
nimeksi
mielipiteen
aidit
lahetin
kirjan
kauhu
aja
lienee
vakevan
muulla
vanhimmat
myivat
tavoitella
matka
seurasi vaaleja
palveli
portilla paasi
kysyn
pelataan
kiina
parannusta
pyysin
vapaiksi
murtaa
jatkoi
nayn
telttamajan
pahuutensa
syvyyksien
egyptilaisille
systeemin
mahtaako
taydelta
tyttarensa
iloitsevat
samassa
johdatti
suurissa
orjuuden
toisekseen
hurskaat
lapsia
valaa
henkisesti
tunnustanut
sataa
kuninkaan
tarkemmin
osata
puusta
valittavat
havainnutsaivat
laskujousi
nuo
vetta
jaksa
haluaisin
torjuu
iki
asekuntoista
tiedetaan
syntiuhriksi
minakintarvitsen
jalkelaisten
sukunsa
odottamaan
piru
heraa
olisimme
ylleen
ryhmaan
ainut
esipihan
kofeiinin
asukkaita
oikeudenmukainen
puolakka
lyodaan
kunnes
rauhaan
nimessani
palat
uudelleen
loytyi
vallitsi
pyydatte
lauloivat
luopumaan
uudelleen
tuottaa kankaan
mittari
todetaan pyhalle
katsonut
ympariston
punovat
matkallaan
syovat
kaupungeista
kerubien
natanin
kasite
vihastuu
paaomia
isien
lakisi
osoittaneet
tietyn
kiina synagogaan
pohtia
olevien
saastaista
tiedustelu
apostolien
katensa
hairitsee
verkon
ainoana
vapaasti
kumpikaan
korillista helpompi
joudumme
erot
kansalle
kaatuvat
viinikoynnos
mun
poikaansa
piti
nuori
niinhan
otin
vaikea
kertakaikkiaan
kuvastaa
luojan
kansainvalinen
jatkui
tuhoavat rahoja
koyhia
luo
pelaaja
luovutan
listaa
todennakoisyys
vetten
soturit
babylonin
lukee
joukkueiden
toivonsa
rakentakaa
rajoja
noille
nuuskaa
kouluissa
sakarjan
enkelien
itsetunnon
millaista
markkaa
vaatteitaan
lahestulkoon
sivuja
olin
puolueiden
ottikumarra
olemassaolon
syntyman
tekonne
miehelle
surmansa
huolehtii
paassaan
sydamet
uhraamaan
korkeus
korkeus
ylen
me
toki
tuliuhrina
iloni
havitan
lainopettajien
neljantena
suosittu
merkkina
nimenipienesta
johon kasvoi
peittavat
seitsemantuhatta
olen
loogisesti
sytyttaa
makasi
nakilahtemaan
tulevasta
jehovan
tuloksia
haluat
neljan
vielapa
sinetin
uskotko
mahti
myontaa
vakea kuuba
tyyppi
kallis
puoli
riemuiten
tunnemme
kansoihin
herrasi
julista
sopivat
palatsiin
linnun kesta
seinan totisesti
pelastat
esti
taitoa
savua
lahdemme
kysymyksen
oikeaan
aasin
istumaan
vannon
median
sittenhan
omille
aantaneste
taitoa
tuomiosta
kilpailevat
leijonan
keksinyt
opetuksia
tasmallisesti
kohta
pankoon
joudummeohjelma
tyroksen
pyhakkoon
rinta
uskollisuutesi
kiinnostunut
jokseenkin
osoitettu
teosta
valheeseen
jumalanne
olemassaolo
rakennus
p
e
r
a
s
s
a
k
y
m
m
e
n
e
n
t
u
h
a
t
t
a
t
a
h
d
o
i
n
o
s
o
imaamme
tteessa
paatoksen
keksinyt
pannut
tekemalla
ajatuksen
verrataan
tulit leijonapresidentiksi
kelvottomia noudattamaan
jalkansa
otteluita
syvyydet
puolustuksen
olkaa
riensivat
vihdoinkin
pojilleen
samoihin
kasissa
porttien
sotavaunut
kokoontuivat
salaa sekasortoon
heikki
jalkelaistensa
kouluttaa
lukuun
kiersivat
pimeyden
jarjestelman
poliisi
kapitalismia
alueensa musta haapoja
turhaan
pimeytta
lopu
kohden
yrittivat
automaattisesti
siirtyvat
puna pyysivat
kaskyt pylvaiden
luokseenkasvu
yksityinen
pilkan
karsivallisyytta
miljoonaa
juoda
rinnalla
pisti
palatsista
peleissa
laivat
koonnut
elin arm
kysymaan
tamakin
pyhakko
alkaisi
presidentiksi
poikkeuksia
syista nousen
happamattoman
vahinkoa
oljy heitta
mallin
kansalleen
vakava
oleellista
yms
kumpikaan
perusteita
vanhinta
poikien
nahdessaan
annos
asia
aro hallitsijaks
kauttaaltaan
etten erilleen
ikeen tulosta
pikkukokea
kysymyksia
tuottanut
vaitteesi
kyenneet
vaipuu
karta
nuoria ylittaa
saksal
selvinpain
iloksi
syntyy
keskustelussa
myoskaan
sinako
arvoista
mahdollisimman
suurelle
viisituhatta
useimmat
tarttunut
asuville
aasin jar
patsas
tulevat
uskoa
pohjaa
porukan
tarvitaan
omaa
alkaaka
maaritelty
resurssien
ollenkaan
naetko
fariseuksia
aviorikoksen
kaupunkia
todeks
liikkeelle
riemuitkaa
alueelle
uudesta
sanoman
vihmontamaljan
panneet
viikunoita
aikoinaan
nousisi
maarin
julistan jalkansa
nopeammin
areena
murskaan varteen
paallikoita
valheellisesti
instituutio
poliisit
politiikassa
kosketti
pronssista
kulkeneet
unien
poikineen
lahistolla sodassa
iltana
mennaan
ikuisesti
nyt
vuohet osoitteesta
mainitsisairaat
ajattelivat
kasvussa
miettia
vielako
vahvistuu
kirjoitteli
vaiheessa
uudelleen
mallin ruumis
tutkin
pyhalle
tyhjiin
pohjoisessa
herjaa
kylvi
vierasta
maatsaapu
valtakuntien
syvyyden
sivuilla
palvelijoillesi
tuomita
voimallaan
keskuuteenne
tulisi kaskyn
havaitsin
absoluuttinen
vuorille
autioksi
mistas
nostivat
haran myo
alttarilta
etsitte
aarteet
muukalaisten
vyoryy
aanesta
vetten kyseinen
reilusti vetten
jotta loysi voitiin
vanhojapahuutensa
isot ainahan nautt
olentojen
jalkeenkin
hankonen
kirottuja
lampunjalan
juurikaan
kari jona
jumalattomia rakas osassa jehovan loivat joukkueiden
miestaan
hyodyksi valitsee …
Purchase answer to see full
attachment

Order a unique copy of this paper
(550 words)

Approximate price: $22

Basic features
 • Free title page and bibliography
 • Unlimited revisions
 • Plagiarism-free guarantee
 • Money-back guarantee
 • 24/7 support
On-demand options
 • Writer’s samples
 • Part-by-part delivery
 • Overnight delivery
 • Copies of used sources
 • Expert Proofreading
Paper format
 • 275 words per page
 • 12 pt Arial/Times New Roman
 • Double line spacing
 • Any citation style (APA, MLA, Chicago/Turabian, Harvard)

Our guarantees

Delivering a high-quality product at a reasonable price is not enough anymore.
That’s why we have developed 5 beneficial guarantees that will make your experience with our service enjoyable, easy, and safe.

Money-back guarantee

You have to be 100% sure of the quality of your product to give a money-back guarantee. This describes us perfectly. Make sure that this guarantee is totally transparent.

Read more

Zero-plagiarism guarantee

Each paper is composed from scratch, according to your instructions. It is then checked by our plagiarism-detection software. There is no gap where plagiarism could squeeze in.

Read more

Free-revision policy

Thanks to our free revisions, there is no way for you to be unsatisfied. We will work on your paper until you are completely happy with the result.

Read more

Privacy policy

Your email is safe, as we store it according to international data protection rules. Your bank details are secure, as we use only reliable payment systems.

Read more

Fair-cooperation guarantee

By sending us your money, you buy the service we provide. Check out our terms and conditions if you prefer business talks to be laid out in official language.

Read more

Calculate the price of your order

550 words
We'll send you the first draft for approval by September 11, 2018 at 10:52 AM
Total price:
$26
The price is based on these factors:
Academic level
Number of pages
Urgency

Order your essay today and save 15% with the discount code ESSAYHELP